De Alliantie: SmartAIM tilt Identity & Access Management naar hoger niveau
'Denken in ketens is essentieel'

De Alliantie en Identity & Access Management

Pocket Icon

De digitale revolutie

IAM als spil in De Alliantie’s tranformatie

Contact Icon

Legacy naar flexibiliteit

De evolutie van IAM bij De Alliantie

SmartAIM

Het keerpunt naar efficiëntie en toekomstbestedingheid

De Alliantie

Woningcorporatie De Alliantie bevindt zich midden in een digitale transformatie, waarbij de focus ligt op data gedreven werken en digitalisering. Afgeleide doelstelling is dat het Identity & Access Management (IAM) voor iedere medewerker – intern en extern – goed geregeld moet zijn. Zo krijgt iedereen toegang tot de juiste systemen en data, op basis van zijn of haar functie. 

De noodzaak van vernieuwing, implementeren van rol-based autorisaties en uitdagingen van toekomstbestendigheid en innovatie.

Legacy systemen en complexe opschoonwerkzaamheden

De aanwezigheid van legacy systemen en de complexe opschoning ervan vormden een aanzienlijke hindernis bij het succesvol implementeren van een effectief Identity & Access Management systeem. 

Stakeholder weerstand

Het overtuigen van stakeholders en het smeden van strategische partnerschappen voor de implementatie van SmartAIM bleek een uitdagende taak te zijn. 

Toekomstbestendige IAM

Het initiële IAM – systeem voldeed niet, voornamelijk vanwege het ontbreken van cruciale rapportagefuncties en de incompatibiliteit met de legacy systemen. 

Efficiënte implementatie van SmartAIM bij De Alliantie

Flexibele en betaalbare oplossing

De keuze voor SmartAIM bood een flexibele en betaalbare oplossing die aansloot bij de behoeften van De Alliantie en geschikt was voor legacy systemen. 

Implementatie van Role Based Access Control (RBAC)

SmartAIM implementeerde een Role Based Access Control systeem met rapportagefunctionaliteiten en terugkoppeling vanuit aangesloten systemen. 

Geolied team en samenwerking met partners

Het opzetten van een goed geolied team, inclusief samenwerking met partners zoals IAM in control, zorgde voor een soepele implementatie.

Verbeteringen in Identity & Access Management

Toegangsbeheer en stroomlijning van processen

Stroomlijning van toegangbeheer en in-, door- en uitstroomprocessen met mogelijkheid tot massa-mutaties, resulterend in tijdwinst en verlaging administratieve lasten. 

Verhoogde bewustwording van managers

Meer bewustwording van managers over hun rol bij autorisaties, ondersteund door flexibele rapportagefunctionaliteiten. 

Een toekomstbestendig IAM-systeem

Een toekomstbestendig IAM-systeem dat stapsgewijs het autorisatiemodel naar een hoger niveau tilt, bijdragend aan een veilige werkplek door correcte toekenning van autorisaties. 

Wat heeft SmartAIM voor De Alliantie opgeleverd?

Stroomlijnen van toegangsbeheer 

Veel tijdwinst en verlaging van administratieve lasten

Intuïtief en beheersbaar systeem voor IAM dat klaar is voor de toekomst​

Vragen, nader kennismaken of een demo?

Bent u werkzaam bij een bank, ziekenhuis, grote zorginstelling of MKB-bedrijf?

En wilt u een professioneel, flexibel maar ook betaalbaar Identity & Access Management-systeem? Met complete controle en waarbij u altijd volledig voldoet aan de actuele AVG/ GDPR-eisen? Laten we dan kennismaken.