SmartAIM Context: slimme autorisatie op basis van context

Met SmartAIM Context heeft uw organisatie de mogelijkheid om autorisaties op basis van een context uit te geven. Voorbeelden zijn: locatie, functie, dienstrooster, dienstverband, kennis en behaalde diploma’s. Wanneer medewerkers op verschillende locaties werken en daar verschillende autorisatieprofielen moeten krijgen, dan is SmartAIM Context dé oplossing om dit in te richten en te managen. Dat geldt zelfs wanneer alle locaties op het centrale netwerk aangesloten zijn en van dezelfde software gebruik maken.

Flexibele autorisatieprofielen
Roosterafhankelijkheid

Locatie-afhankelijke autorisatie met SmartAIM Context

Bij vele organisaties moeten medewerkers meerdere autorisatieprofielen kunnen gebruiken. Testers of administrators bijvoorbeeld moeten ook met hun eigen profiel kunnen werken en medewerkers met meerdere functies en verschillende verantwoordelijkheden dienen te beschikken over meerdere autorisatieprofielen. Met SmartAIM Context kan het autorisatieprofiel van een individuele medewerker afhankelijk worden gemaakt van de locatie waar op dat moment wordt gewerkt. SmartAIM Context regelt dit volledig, maar gaat veel verder.

Met SmartAIM Context ook roosterafhankelijke autorisatie

SmartAIM Context biedt ook de mogelijkheid om toegang tot bepaalde software roosterafhankelijk te maken. Bij toegang tot bijvoorbeeld patiëntgegevens in het EPD, dient de medewerker zowel een bepaalde functie te hebben als een directe relatie met de betreffende patiënt. Met SmartAIM Context wordt die toegang afhankelijk gemaakt van de locatie volgens het rooster. De behandelaar moet ingeroosterd zijn op de afdeling waar de patiënt verblijft.

Unieke gecombineerde voordelen van SmartAIM Context

Het bijzondere van SmartAIM Context is dat autorisatie op locatie onder meer gecombineerd kan worden met autorisatie op basis van het werkrooster. Met SmartAIM Context kan het autorisatieprofiel van een medewerker volledig context-afhankelijk worden geactiveerd zodat deze met verschillende profielen kan werken, context-afhankelijke verantwoordelijkheden kan nemen en taken kan uitvoeren.

Demonstratie SmartAIM Context?

Wilt u meer weten over SmartAIM Context? Of misschien meteen een afspraak maken voor een demonstratie waarbij we u de werking en de verschillende voordelen van SmartAIM Context, een module van onze SmartAIM Authorisation Management Suite laten zien? Neem dan contact met ons op. In hooguit 1,5 uur geven wij u een volledig nieuwe kijk
op Identity & Access Management.