SmartAIM en IAM in control intensiveren samenwerking

SmartAIM gaat haar IAM-oplossing nu ook als Software-as-a-Service (SaaS) aanbieden. Klanten kunnen dus kiezen of ze de oplossing als product of dienst willen afnemen. Bij de SaaS-variant worden zij volledig ontzorgd voor wat betreft het technische beheer en het onderhoud van de omgeving. In deze blog vertelt SmartAIM-directeur Martijn Schuyt meer over de SaaS-omgeving en waarom dit interessant kan zijn voor klanten.

‘IAM is geen IT-feestje, het draait net zo goed om mensen en processen’

Hoewel SmartAIM en IAM in control in hetzelfde gebouw zijn gevestigd en ooit deels dezelfde aandeelhouders hadden, betekende dat niet automatisch dat er altijd gestructureerd werd samengewerkt. Maar daar gaat nu verandering in komen. “We gaan de samenwerking intensiveren, zodat we onze groeistuipen beter op kunnen vangen en onze klanten nog beter kunnen ondersteunen”, licht Bob Buysrogge, Sales Manager van SmartAIM toe.

Dat betekent dat de twee bedrijven uit Houten elkaar frequenter op gaan zoeken. Ze voeren tweewekelijks klantoverleg en maandelijks op directieniveau over de strategie en kennis (de voortgang, mogelijke knelpunten en volgende stappen). Daarnaast worden gezamenlijke kennissessies georganiseerd. Hierbij deelt SmartAIM, sinds kort onderdeel van Oribi Groep, de laatste technische trends en ontwikkelingen en vertelt het de experts van IAM in control welke updates en nieuwe releases eraan komen. IAM in control deelt op haar beurt wat er speelt bij klanten en wat hun belangrijkste wensen en behoeften zijn. “Wij zijn de ogen en oren van SmartAIM in de markt. De sleutel voor een optimale samenwerking is voor beide organisaties kennis, dus die moeten we zo goed mogelijk uitwisselen”, licht Matthijs Kempers, sinds 2019 mede-eigenaar van IAM in control, toe.

Strakke taakverdeling

Bij een samenwerking is het essentieel dat een strakke taakverdeling wordt aangehouden. Binnen Identity & Access Management (IAM) gaat het om een keten van processen, afdelingen en verantwoordelijkheden. SmartAIM levert de software voor IAM-processen en verzorgt het technisch projectmanagement zodat de software optimaal technisch geïmplementeerd wordt. Dit is de eerste pijler: IT. Maar er zijn nog twee pijlers: Business en Governance (waaronder security, risk en compliance). Die twee pijlers neemt IAM in Control voor haar rekening als implementatiepartner. Bob: “IAM is geen IT-feestje. Een succesvolle implementatie draait net zo goed om mensen en processen. IAM in Control kan klanten verder helpen door te kijken naar de volwassenheid van het IAM-proces. Omdat dit de hele keten raakt, komt er vrijwel altijd verandermanagement bij kijken. Ook daar kunnen wij klanten goed bij ondersteunen door onze krachten te bundelen.”

Verschillende IAM-uitdagingen

Klanten en prospects kloppen bij SmartAIM doorgaans aan met verschillende uitdagingen. Allereerst is er de toegangscontrole en het instroom-, doorstroom- en uitstroom- (kortweg IDU) proces an sich. Veel organisaties willen dit proces verbeteren en versnellen en sowieso veiliger maken. Daarnaast zijn Chief Information Security Officers (CISO’s) binnen organisaties verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en moeten zij er ook voor zorgen dat zij voldoen aan de NEN7510 of de ISO 27001. Tot slot zijn er organisaties die met een audit moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving. SmartAIM en IAM in control kunnen organisaties bij al die vraagstukken straks beter ondersteunen.

Vooral als (potentiële) klanten voor het eerst serieus aan de slag gaan met het automatiseren van hun IAM, komt de expertise van IAM in control op het gebied van business- en procesoptimalisatie goed van pas. “Vaak wordt er nog handmatig gewerkt op basis van Excel-bestanden en zijn de processen nog niet kritisch tegen het licht gehouden. Stap-voor-stap helpen wij organisaties verder en zorgen wij dat zij het maximale uit SmartAIM halen. Als er geschakeld moet worden met een engineer van SmartAIM, bijvoorbeeld als het gaat om de configuratie van koppelingen tussen systemen, regelen wij dat achter de schermen, zodat de klant maar één aanspreekpunt heeft. We nemen trouwens ook steeds vaker het functionele beheer op ons. Dit kan ook als dienst: functioneel-beheer-as-a-service”, licht Matthijs toe.

Gezamenlijke aanbestedingsprocedure

Onlangs hebben SmartAIM en IAM in control voor het eerst samen een aanbestedingsprocedure doorlopen bij een middelgrote gemeente. Als ze de opdracht gegund krijgen, levert SmartAIM de software voor IAM en verzorgt het de installatie en technische implementatie. IAM in control neemt de coördinatie, project- en procesmanagement en de functionele kant voor haar rekening. Dat smaakt volgens Matthijs naar meer: “Er is vaak veel meer uit SmartAIM te halen dan klanten denken en daar kunnen wij ze bij ondersteunen. Wij willen ze graag bewust maken: dit komt er op je af, dit zijn de tijdslijnen en dit gaat het kosten.”

IAM in control is de laatste jaren eveneens hard gegroeid. Er werken nu zo’n 15 professionals die zich hoofdzakelijk met dienstverlening en detachering bezighouden. Bij SmartAIM werken ongeveer 25 mensen. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt is gezamenlijk optrekken volgens Bob en Matthijs van essentieel belang. “Het is voor iedere organisatie momenteel lastig om de juiste mensen te vinden, zeker in de IT. Wij hebben door ons partnerschap meer body en flexibiliteit gekregen. We hebben bovendien samen de juiste certificeringen, de juiste kennis en expertise en kunnen de groei beter opvangen. Daarnaast kunnen we meer focus aanbrengen: SmartAIM heeft meer tijd en aandacht voor de techniek en productontwikkeling en IAM in control kan de dienstverlening verder uitbreiden. Zij voeden ons met kennis vanuit de markt, wij voeden hen met technische kennis over SmartAIM”, verduidelijkt Bob.

Wat merkt de klant ervan?

De klant wordt door de nauwere samenwerking sneller en beter geholpen en hoeft nog maar bij één loket aan te kloppen. Door de extra capaciteit en de verbreding van het dienstenpakket kunnen klanten beter ondersteund worden bij de implementatie van veiligere, automatische en betaalbare IAM-processen. Matthijs: “We opereren op het snijvlak van techniek, mensen en processen in de hele keten en kunnen onze klanten helpen hun doelstellingen beter in te vullen. De lijntjes zijn kort; we lopen zo even bij elkaar binnen als er wat is, zodat we samen tot de beste oplossing komen voor alle IAM-pijlers: business, IT en governance.”