Koning Willem 1 college:
SmartAIM staat in het hart van ons informatielandschap

Koning Willem 1 college en Identity & Access Management

Pocket Icon

Informatieveiligheid en IAM prioriteit

Cruciale elementen in hun informatielandschap.

Contact Icon

Duurzaamheid en erkenning

Inzetten op veiligheid, toegankelijkheid en samenwerkingen.

Innovatie en toekomstgerichtheid

Integratie van Cloud-oplossingen en vooruitziende blik op Self Sovereign Identity als de toekomst van identity mangement. 

Kw1 def

Koning Willem 1 college

Het Koning Willem 1 college, met bijna 20.000 studenten, 2000 medewerkers, 14 afdelingen en locaties verspreid over de gehele regio Noordoost Brabant, is een beroepsopleider van formaat, die graag voorop loopt. Ook in Identity & Access Management. 

De noodzaak van vernieuwing, implementeren van rol-based autorisaties en uitdagingen van toekomstbestendigheid en innovatie.

Noodzaak van vernieuwing

Door de groei van Cloud-oplossingen voldeed het bestaande software autorisatiepakket niet meer. De school moest een nieuwe IAM-oplossing vinden die aansloot bij hun behoeften en visie op toegang. 

Implementatie van rol-based autorisatie

De overgang naar role-based acces control (RBAC) aanpak vereiste een heroverweging van het autorisatieproces binnen het Koning Willem 1 college. Het denken moest verschuiven naar rol-based benadering. 

Toekomstbestendige IAM

Het streven naar een toekomstbestendige IAM-oplossing en het omgaan met nieuwe ontwikkelingen, zoals Self-Sovereign Identity, vormden uitdagingen voor de implementatie en doorontwikkelinge van SmartAIM. 

Optimalisatie van toegang en samenwerking.

Visie op toegang en samenwerking

Het Koning Willem 1 college ontwikkelde een duidelijke Visie op toegang, in samenwerking met de Chief Information Security Officer (CISO), die als leidraad diende bij het zoeken naar een nieuwe IAM-oplossing.

SmartAIM als passende oplossing

De keuze voor SmartAIM was gebaseerd op de overeenkomst met Visie op toegang, het RBAC-model en de flexibiliteit in koppelingen met externe SaaS-applicaties.

Integratielaag voor flexibiliteit

Er werd een integratielaag geïmplementeerd tussen SmartAIM en bronsystemen, zoals het HR-systeem, waardoor flexibiliteit behouden bleef, zelfs bij vervanging van bronsystemen. 

Automatiseren, flexibiliteit en toekomstbestendig met SmartAIM

Hoge mate van automatisering

SmartAIM heeft geleid tot een hoge mate van automatische autorisaties voor toegang door middel van RBAC.

Flexibiliteit in applicatielandschap

De integratielaag zorgt voor flexibiliteit in het applicatielandschap door protocolgebaseerde integratie van Cloud-oplossingen. 

Toekomstbestendig IAM-systeem

SmartAIM wordt gezien als intuïtief en beheersbaar IAM-systeem dat klaar is voor de toekomst, met inbegrip van de huidige pilot met Self-Sovereign Identity. 

Wat heeft SmartAIM voor Koning Willem 1 college opgeleverd?

Hoge mate van automatische autorisaties voor toegang door role-based access control (RBAC)​

Flexibiliteit in het applicatielandschap door integratielaag​

Intuïtief en beheersbaar systeem voor IAM dat klaar is voor de toekomst​

Vragen, nader kennismaken of een demo?

Bent u werkzaam bij een bank, ziekenhuis, grote zorginstelling of MKB-bedrijf?

En wilt u een professioneel, flexibel maar ook betaalbaar Identity & Access Management-systeem? Met complete controle en waarbij u altijd volledig voldoet aan de actuele AVG/ GDPR-eisen? Laten we dan kennismaken.